- Sede electrónica AV -
OUTROS SERVIZOS DESTACADOS Ó COLEXIADO/A

VALICACIÓN CON ACA
Pases a
prisión
Emisión de
certificados
Inscrición
actos AV
Subvencións
Xustificación
Q.O.
VALIDACIÓN CON USUARIO/CONTRASINAL
A miña
conta
Quenda de oficio Punteiros
Impugnacións
Ingresos Pagos Biblioteca
SERVIZOS DESTACADOS Ó CIDADÁN/Á

CON CERTIFICADO (DNI-e)
Consulta
comunicacións
Nova
comunicación
Ilustre Colexio de Avogados de Vigo
Praza de América - Portal oficinas, 2-1º
Tfno. (986) 20 81 11 - 20 82 00 - Fax: (986) 20 00 03
colexio@icavigo.es