- Sede electrónica AV -
Guía colexial

Guía colexial dividida

1. Introducción e orden cronolóxico Descargar
2. Guía de colexiados Descargar
3. Guía de procuradores Descargar
4. Guía xudicial Descargar
5. Outras informacións Descargar


Acceso guía colexial
Guía

Desde este enlace pode consultar a edición da guía colexial en formato libro
Aviso: En función da sua velocidade de conexión a internet, pode experimentar navegación lenta a primeira vez que acceda a esta sección da web
Ilustre Colexio de Avogados de Vigo
Praza de América - Portal oficinas, 2-1º
Tfno. (986) 20 81 11 - 20 82 00 - Fax: (986) 20 00 03
colexio@icavigo.es