- Sede electrónica AV -
Colexiación

Documentación a cumplimetar para colexiarse por primeira vez no Ilustre Colexio de Avogados de Vigo como letrado/a en exercicio Descargar
Documentación a cumplimetar para colexiarse por primeira vez no Ilustre Colexio de Avogados de Vigo como letrado/a non exercente Descargar


Documentos dispoñibles para descargarse
      Solicitude para a primeira colexiación como letrado/a exercente
      Solicitude para a primeira colexiación como letrado/a non exercente
      Ficha incorporación
      Declaración xurada datos modelo 240694
      Lei de protección de datos
      Alta de seguros colexiaisLei 34/2006 de acceso á profesión Descargar aquí
Ilustre Colexio de Avogados de Vigo
Praza de América - Portal oficinas, 2-1º
Tfno. (986) 20 81 11 - 20 82 00 - Fax: (986) 20 00 03
colexio@icavigo.es