- Sede electrónica AV -
Presentación

Esta sección está dirixida ó acceso de calquer cidadán interesado en coñecer información ben sobre o colexio, ben sobre temas de Avogacía en xeral. É un portal de interacción entre o cidadán e o colexio para solicitude de información, realización de trámites e máis.
Ilustre Colexio de Avogados de Vigo
Praza de América - Portal oficinas, 2-1º
Tfno. (986) 20 81 11 - 20 82 00 - Fax: (986) 20 00 03
colexio@icavigo.es